TIN TỨC

CHALACO nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất

Các khách hàng hiện tại đang thúc giục CHALACO mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của họ tại Việt Nam. Công ty đang phác thảo kế họach tăng số lượng chuyền sản xuất tại Xí nghiệp May CHALACO Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Được xem là đơn vị chủ lực của CHALACO, Xí nghiệp May CHALACO Bình Dương hiện có 14 chuyền sản xuất, với hơn 500 công nhân. Sản phẩm của Xí nghiệp được xuất sang thị trường Mỹ và Châu Âu, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật khắt khe của hai thị trường này. Thêm vào đó, CHALACO dự kiến sẽ tăng thêm 3 chuyền may tại Xí nghiệp May CHALACO Bình Dương, nâng tổng số chuyền may tại đây lên 17 chuyền. Kế hoạch sẽ được tiến hành vào đầu tháng 3/2016

Thời gian sắp tới, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, CHALACO đang triển khai xây dựng nhà máy thứ hai, xí nghiệp may CHALACO Thủ Đức, dự kiến sẽ có thêm 5 chuyền mới khi đi vào họat động hòan chỉnh. Theo dự kiến, nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động vào đầu tháng 5/2016