TIN TỨC

Xí nghiệp may CHALACO đạt chứng chỉ WRAP

Xí nghiệp may CHALACO Bình Dương (một đơn vị trực thuộc của CHALACO) vừa được chứng nhận đạt các chuẩn mực tuân thủ trách nhiệm xã hội theo WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production). WRAP xác nhận rằng CHALACO đang hoạt động phù hợp với luật pháp địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận về các thực hành đạo đức tại nơi làm việc.Xí nghiệp may CHALACO Bình Dương đã đi vào họat động từ năm 2008, đã có kinh nghiệm sản xuất các đơn hàng cho thị trường Mỹ và châu Âu. Xí nghiệp hiện có 14 chuyền may với khoảng 25 công nhân mỗi chuyền. Tổng số công nhân lên hơn 400 công nhân.

Việc Xí nghiệp may CHALACO Bình Dương được chứng nhận WRAP cho thấy Xí nghiệp đã có những phát triển nhất định và sẵn sàng tiếp nhận các đơn hàng của những nhãn hiệu hàng đầu của Mỹ, chuẩn bị mở rộng khả năng thâm nhập hơn nữa vào thị trường Mỹ một khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ chính thức được ký kết vào Tháng 2/2016